RhB Albulabahn

Curriculum Vitae

Mijn naam is Hans Bakker. Ik ben geboren in 1955, ben weduwnaar en heb drie dochters. Ik ben geboren in Amsterdam, maar heb inmiddels gewoond in Amstelveen, daarna weer in Amsterdam, in Naarden, in Singapore, in Den Haag en nu in Voorburg.

Mijn middelbare schoolopleiding heb ik genoten op het St. Ignatiuscollege in Amsterdam. Vervolgens heb ik natuurkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit alwaar ik ook gepromoveerd ben in de Vaste Stof Natuurkunde. Na mijn periode aan de universiteit heb ik een baan aanvaard binnen Shell Research. In de loop der jaren ben ik doorgeschoven van research, naar meer operationele en managerial taken. Een aantal jaren ben ik Vice President geweest voor Contracting & Procurement. Mijn laatste job was Project Manager Offices and Change van het Winning Innovation NL project bij Shell Global Solutions BV te Rijswijk. Per 31 december 2014 heb ik de Shell dienst verlaten om me volledig aan het hoogleraarschap te kunnen wijden.

Vanaf 1 september 2007 ben ik namelijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) met als leeropdracht Management of Engineering Projects eerst binnen de faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering. Vanaf 1 juli 2014 is de leerstoel ondergebracht bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Op vrijdag 3 november 2023 heb ik in de Aula van de TU Delft onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega's, studenten, promovendi en oud-promovendi mijn afscheidsrede gegeven.

Op het persoonlijke vlak ben ik geinteresseerd in sport (hockey, tennis en skiën). In mijn vrije tijd houd ik van lezen en knutselen, dat mag inmiddels duidelijk zijn.

Veel lees en surf plezier.